Kontakti

Kontakt za slanje upita:

info@aluvitrum.hr

RUKOVODITELJ PLASTIFIKACIJE:
M:+00385 91 444 66 04
plastifikacija@aluvitrum.hr

RAČUNOVODSTVO:
T: +00385 33 296 005
racunovodstvo@aluvitrum.hr

PRODAJA I PROIZVODNJA:
T: +00385 91 444 6615

BROJEVI ŽIRO RAČUNA:

Računi IBAN broj :

HR8324020061100613399 Erste & Steiermärkische bank d.d.

HR1223860021110009757 Podravska banka d.d.

RBA HR7624840081135097928